PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Gezondheid

CANNABIS – EEN STUKJE INFORMATIE OVER HET PRODUCT CANNABIS. ONDERSTAANDE TEKST KOMT VAN DE WEBSITE VAN HET TRIMBOS INSTITUUT. HERIN WORDEN DE EIGENSCHAPPEN, EFFECTEN EN RISICO’S VAN HET GEBRUIK BESCHREVEN.

Uiterlijk

Wiet bestaat uit de gedroogde vrouwelijke bloemtoppen van de Cannabis Sativa en is groen-bruin van kleur. Hasj bestaat uit samengeperste blokjes of plakjes hars. De kleur varieert van geel tot lichtbruin tot zwart. Hasjolie is een sterk geconcentreerde stof uit de Cannabis Sativa-plant; hasjolie is in de regel bruinzwart (vloeibaar). Bhang: massa van gestampte cannabisbladeren al dan niet vermengd met kruiden en specerijen, ook wel in bolletjes, in thee en yoghurt (bhang lassie). Werkzame stof. De belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet is delta-9-TetraHydroCannabinol (THC). Er zitten daarnaast nog zo’n 100 andere cannabinoïden in wiet. Cannabidiol (CBD) en Cannabinol (CBN) zijn naast THC de meest voorkomende cannabinoïden in de plant.

 

Gebruikersmethoden

» Roken (in pijpje, waterpijp of vermengd met tabak in een sigaret (stickie of joint)

» Eten (spacecake)

» Drinken (wietthee, bhang)

» Verdampen (door middel van een vaporizer)

 

EFFECTEN VAN HET GEBRUIK – HET GEBRUIK VAN CANNABIS HEEFT VERSCHILLENDE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE EFFECTEN, DIE TOENEMEN NAARMATE ER MEER GEBRUIKT WORDT

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren van degene die het middel gebruikt (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis e.d.), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

» Rode ogen

» Versnelde hartslag

» Warme of koude handen en voeten

» Droge mond

» Verslapping spieren (zwaar aanvoelen van het lichaam)

» Zin in eten (zogenoemde vreetkick)

» Slappe lach (zogenoemde lachkick)

» Slaperigheid

» Versterking van de stemming die de gebruiker al heeft

» Stoornis van het korte-termijngeheugen. Dit herstelt zich snel als iemand stopt met gebruiken

» Intensere beleving van kleuren en muziek

» Verandering van de beleving van ruimte en tijd

» Verhoogde fantasie


Werkingsduur

» Bij roken begint de werking na een halve minuut. Maximaal effect na 20-30 minuten. Totale duur 2-3 uur

» Bij eten begint de werking na 1-2 uur. Dit kan zeker zo’n 6 uur aanhouden, maar vaak nog langer


RISICO’S VAN HET GEBRUIK – 
HET GEBRUIK VAN CANNABIS HEEFT RISICO’S OP LICHAMELIJK, GEESTELIJK EN SOCIAAL VLAK

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil je geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

 

Korte termijn risico’s

» Hoofdpijn en duizeligheid

» Kan verkeerd vallen bij iemand die al niet goed in zijn vel zit of niet goed voorbereid is op de effecten. De gebruiker krijgt dan last van angst, somberheid en/of paniek. Dit kan samengaan met misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten. Na zo’n ervaring kan iemand zich nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.

» Negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en korte termijngeheugen. Dit kan prestaties op school of werk verslechteren. Onder invloed deelnemen aan het verkeer is riskant en verboden.

» Snelle hartslag en een lage bloeddruk bij opstaan. Bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of verergeren. Door de plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.

 

Lange termijn risico’s

» Verslaving. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.

» Schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten tot dusver zijn echter niet éénduidig.

» Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, kunnen meer last van hun klachten krijgen. Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.

» Ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis. Jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.

 

Risico’s van een hoger THC-gehalte

THC (tetrahydrocannabinol) is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat nu minder THC dan 10 jaar geleden. Hasj of wiet met een hoog THC-gehalte kan er sneller voor zorgen dat iemand te veel binnen krijgt en daardoor last krijgt van klachten als angst, paniek, misselijkheid en hoofdpijn. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk sneller een psychose oproepen, maar we weten nog niet in hoeverre cannabis met een hoog THC-gehalte de kans op verslaving vergroot. Er bestaat wel een risicogroep van mensen met een voorkeur voor sterke hasj of wiet die dit vaak gebruiken. Zij lopen wel meer kans op verslaving.

Er zijn recente aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol) lijkt hierbij van belang. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding ‘gunstiger’.


CANNABIS EN ZWANGERSCHAP – 
DE WERKZAME STOF THC BEREIKT VIA DE PLACENTA DE FOETUS

Het gebruik van drugs tijdens de bevruchting, zwangerschap, en/of borstvoeding is onderwerp van onderzoek. Van veel middelen is nog niet helemaal bekend welke schade het gebruik bij bevruchting, zwangerschap en/of borstvoeding toebrengt aan het (ongeboren) kind. Om eventuele schade zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden helemaal geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Het gebruik van hasj en wiet kan de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen verminderen. Dit herstelt zich weer als er wordt gestopt met het gebruik. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap cannabis hebben gerookt, kunnen worden geboren met een lager geboortegewicht. Sommige onderzoeken laten zien dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap (veel) cannabis gebruikten, slechter scoren op cognitieve testen en problemen hebben met concentratie en impulsiviteit. Na de geboorte kan de baby cannabis binnen krijgen via de moedermelk. Het is niet duidelijk wat voor effect dit heeft op de baby. Om die reden wordt cannabisgebruik afgeraden wanneer een moeder borstvoeding wil geven.

 

CANNABIS MET ANDERE MIDDELEN – WAT IS HET EFFECT VAN HET GEBRUIK VAN CANNABIS IN COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN

Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

 

Hasj/wiet + alcohol

Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en flauwvallen. Vermindert de rijvaardigheid.

 

Hasj/wiet + XTC

Gebruikers hebben verschillende ervaringen. Er zijn gebruikers die actiever blijven van hasj/wiet in combinatie met XTC. XTC kan de effecten van het blowen versterken. Er zijn ook gebruikers die geen effect ervaren.

 

Hasj /wiet + cocaïne of speed

Vergroot de kans op angst en onrust. Gebruikers zeggen dat cannabis de werking van speed of cocaïne kan verzachten.

 

Hasj/wiet + paddo’s

Kan leiden tot een heftige, onvoorspelbare trip. Soms worden tijdens het blowen eerder beleefde paddo-effecten opnieuw beleefd.

 

AANTOONBAARHEID CANNABIS – DE AANTOONBAARHEID VAN CANNABIS IN BIJVOORBEELD BLOED OF URINE HANGT AF VAN EEN AANTAL FACTOREN, WAARONDER DE  DUUR, FREQUENTIE EN EN GEBRUIKTE HOEVEELHEID VAN HET MIDDEL

Drugstesten zijn meestal urinetesten. In urine zijn drugs langer terug te vinden dan in bloed. Hoelang hangt af van hoeveel en hoe vaak iemand heeft gebruikt. Ook breekt ieder persoon stoffen op een ander tempo af. Cannabis blijft enkele dagen tot 3 weken na het laatste gebruik aantoonbaar in de urine. Bij de meeste mensen is cannabis korter dan 2 weken terug te zien in de urine.

 

MEDICINALE CANNABIS – SINDS SEPTEMBER 2003 IS HET MOGELIJK OM LEGAAL VIA ARTS EN APOTHEEK CANNABIS TE VERKRIJGEN. ER ZIJN VOLDOENDE AANWIJZINGEN DAT MEDICINALE CANNABIS WERKZAAM KAN ZIJN BIJ:

» pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade,

» misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids

» misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids,

» chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos),

» syndroom van Gilles de la Tourette.

0