Het huisreglement:


• Er geldt een legitimatieplicht voor alle leeftijden.
• Toegang tot de coffeeshop is uitsluitend toegestaan aan personen van achttien jaar en ouder.
• Handel, bezit en gebruik van alcoholhoudende dranken is ten strengste verboden.
• Handel, bezit en gebruik van harddrugs is ten strengste verboden. Bij constatering wordt aangifte gedaan bij de politie.
• U kunt ten aller tijden preventief worden gefouilleerd door de portier.
• Het in het bezit hebben van enig wapen is verboden. Agressie tegen klanten dan wel personeel wordt niet getolereerd.
• Handelen en / of in bezit hebben van goederen door een misdrijf verkregen (heling) is verboden.
• Het aankopen van softdrugs ten behoeve van personen die jonger dan achttien jaar zijn is verboden. Bij constatering zal er aan desbetreffende persoon een toegangsverbod worden opgelegd van één jaar.
• Bij het veroorzaken van overlast in de directe omgeving van de coffeeshop zal een toegangsverbod worden opgelegd.
• Instructies gegeven door het personeel van de coffeeshop of de politie dienen direct te worden opgevolgd.
• Mobiele telefoons moeten bij binnenkomst worden uitgeschakeld, telefoneren in of voor de coffeeshop is niet toegestaan.
• Het voorhanden hebben van meer dan 5 gram softdrugs is verboden.
• Bezoekers die gebruikmaken van gemotoriseerd vervoer verzoeken wij vriendelijk deze direct na aankomst uit te zetten. Dubbel parkeren, op de stoep parkeren en/of voertuigen plaatsen recht tegenover de coffeeshop op de omschrijving N.P. (betekend: Niet Parkeren) is verboden. Bij overtreding zal u de toegang tot de coffeeshop worden ontzegd. Deze regel is tevens van kracht voor een kortdurend bezoek.
• Het is verboden zich op te houden voor, of in de directe omgeving van, de coffeeshop. Bij overtreding zal u de toegang tot de coffeeshop worden ontzegd.
• Van vernieling of en of diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Voor u en onze veiligheid worden hier opnamen gemaakt. Deze zullen indien nodig ter beschikking worden gesteld aan de politie.
• Houdt u alstublieft de omgeving schoon en rustig!

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en wensen u een prettig verblijf toe in “De Poort”.

De directie